Σας ευχαριστούμε για την πρόσβαση: elcampo.gr (η «Ιστοσελίδα»). Διαβάστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν
χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Elcampo IKE, μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία εγγεγραμμένη σε
Ελλάδα (Αριθμός Μητρώου: 141077025000), της οποίας η έδρα είναι στον Άγιο
Αθανάσιος, Κουρούτα, Αμαλιάδα, Ελλάδα («εμείς», «εμείς» ή «μας»).


Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις
εξέταση των οποίων σας επιτρέπουμε την πρόσβαση. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να τροποποιούμε αυτούς τους όρους και
συνθήκες. Επομένως, συνεχίστε να τα ελέγχετε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε το
Δικτυακός τόπος. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.


Πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα


Ο ιστότοπος, που περιλαμβάνει κείμενο, περιεχόμενο, λογισμικό, βίντεο, ήχο, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες,
εικόνες, έργα τέχνης, ονόματα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι το “Περιεχόμενο” μας και προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αυτό το Περιεχόμενο περιλαμβάνει και τα δύο περιεχόμενα που ανήκουν ή
ελέγχεται από την Elcampo IKE ή/και περιεχόμενο που ανήκει εξ ολοκλήρου ή/και ελέγχεται από τρίτα μέρη και
άδεια σε εμάς για αποκλειστική χρήση. Όλο το γραπτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, εκθέσεων και όλων των άλλων στοιχείων
που αποτελούν την Ιστοσελίδα, αποτελούν έργα πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύονται. Δεν υπάρχει δικαίωμα απόκτησης και όχι
δικαιώματα ή άδειες εκτός από αυτό το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους για
προσωπική / μη εμπορική χρήση.


Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα


Η Εταιρεία έχει προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών στον Ιστότοπο. ωστόσο,
δεν εγγυόμαστε ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα
πληροφορίες ή υλικό στον Ιστότοπο. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο παρέχονται ως “ως έχουν”
βάση, χωρίς καμία εγγύηση, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα.


Άλλοι ιστότοποι


Η Elcampo IKE δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων από αυτό
Δικτυακός τόπος. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας.


Διαγωνισμοί & Προσφορές


Ενδέχεται να διεξάγουμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες μέσω της Ιστοσελίδας. Θα υπάρχουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις
αναρτώνται όπου ισχύει και διέπουν τέτοιους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.


Γενικός


Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή
για οποιοδήποτε λόγο.


Αναγνωρίζετε ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν, και εάν για οποιοδήποτε λόγο, εσείς
δεν είστε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπο, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο του ιστότοπου,
τότε η μόνη σας λύση είναι να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας. Εκτός σε σχέση με
απάτη και σωματική βλάβη ή θάνατος στο βαθμό που προέκυψε από αμέλειά μας, δεχόμαστε όχι
οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αμέλεια (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας) ή
σε διαφορετική περίπτωση.


Σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς
από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών, απαιτήσεων ή άλλων διαδικασιών που έχουν ασκηθεί εναντίον μας από ένα τρίτο
κόμμα. Στο βαθμό που βασίζεται αυτή η αξίωση, μήνυση, αγωγή ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ασκείται εναντίον μας
ή προκύπτει σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των όρων και
όρους ή ισχυρισμός ότι η χρήση του Ιστότοπου παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή είναι συκοφαντικό ή συκοφαντικό, ή με άλλο τρόπο οδηγεί σε τραυματισμό ή ζημιά σε οποιονδήποτε τρίτο
κόμμα.


Εφαρμόσιμος νόμος


Όσοι έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με
τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς· θα πρέπει να ζητείται νομική συμβουλή σε περιπτώσεις αμφιβολίας.
Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε κανένα πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο, η δημοσίευση ή
η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας απαγορεύεται. Εκείνοι για τους οποίους ισχύουν τέτοιες απαγορεύσεις δεν πρέπει
πρόσβαση στον Ιστότοπο. Δεν δηλώνουμε ότι ούτε ο Ιστότοπος ούτε το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα
χρήση ή επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία σε όλες τις δικαιοδοσίες.


Οι όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική
δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου Αμαλιάδας.

0

Your Cart