Ενώ η Elcampo IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι
ακριβής κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, δεν εγγυάται ότι ισχύει κάτι τέτοιο και δεν θα φέρει ευθύνη
για τυχόν σφάλματα, ανακριβείς περιγραφές ή μεταγενέστερες τροποποιήσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες.


Η Elcampo IKE διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, να τροποποιήσει, να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή να καταργήσει τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή
χρόνο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί περιστασιακά, από καιρό σε καιρό, να συνδέεται με άλλα τρίτες
ιστοσελίδες. Ωστόσο, η Elcampo IKE δεν υποστηρίζει απαραίτητα αυτούς τους ιστότοπους τρίτων
ή/και το περιεχόμενό τους ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί, όπως και αν προκύψει, σε
σεβασμό του περιεχομένου ή της λειτουργίας οποιωνδήποτε τέτοιων συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοτόπων τρίτων.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε στο info@elware.eu


Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται περιστασιακά να συνδέεται με άλλους ιστότοπους τρίτων προκειμένου να παρέχει σχετικές ή
περαιτέρω πληροφορίες. Ωστόσο, η Elcampo IKE δεν υποστηρίζει τέτοιους ιστότοπους τρίτων ή/και τις
περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτό ή αποδέχεστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστεί ως αποτέλεσμα
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες στους συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων. Ενώ
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης δεν περιέχει ιούς, h Elcampo IKE δεν μπορεί να δεχθεί
ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από μόλυνση από ιό.


Πνευματική ιδιοκτησία


Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Elcampo IKE είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων όλου του υλικού σχετικά με αυτή την
ιστοσελίδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς της Elcampo IKE, για προσωπική ή μη εμπορική χρήση
μόνο. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να δημοσιευτεί χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Σχολιασμός στον Ιστότοπο: Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους κανόνες


Οι κανόνες περιγράφουν τι θεωρεί η Elcampo IKE αποδεκτό και απαράδεκτο περιεχόμενο και ενημερώνουν τη δική μας
προσέγγιση για τον συντονισμό της διαδικτυακής μας παρουσίας. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους κανόνες από καιρό σε καιρό, γι’ αυτό παρακαλούμε
διαβάστε τα πριν δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.


Με την ανάρτηση σε έναν ή περισσότερους από τους ιστότοπούς μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους κανόνες. Η Elcampo IKE αγκαλιάζει το
ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα στους ιστότοπούς μας, και εμείς
ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε γνώσεις και ιδέες μαζί σας.


Κανόνας 1:


Χαιρετίζουμε τη συζήτηση. Δεν επιθυμούμε να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να συζητούν θέματα για τα οποία ασχολούνται, αλλά ζητάμε από τους χρήστες να βρουν τρόπους να μοιραστούν τις απόψεις τους με μη εχθρικό τρόπο. Εσείς
μπορεί να εκφράζετε την άποψη σας, αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε νομικά υπεύθυνοι για όσα υποβάλλετε
και σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν να λάβουν οι άλλοι το σχόλιό σας.


Κανόνας 2:


Αναγνωρίζουμε ένα επικριτικό σχόλιο. Χαιρετίζουμε τη γνώμη σας για άρθρα που δημοσιεύονται, αλλά
δεν θα επιτρέψει τη δημοσίευση επίμονων παραποιήσεων της Elcampo IKE από την Elcampo IKE στο
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα κάνουμε διάκριση μεταξύ εποικοδομητικών επιχειρημάτων και τακτικών συκοφαντίας.


Κανόνας 3:


Δεν πρέπει να κάνετε ή να ενθαρρύνετε σχόλια που ερμηνεύονται ή ενδέχεται να ερμηνευθούν ως:

δυσφημιστικό, ψευδές ή παραπλανητικό·
ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό ή μεροληπτικό κατά οποιασδήποτε θρησκείας ή άλλων ομάδων·
προσβλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό·
άσεμνο ή σεξουαλικής φύσης.

 


Κανόνας 4:


Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας για:

εισαγωγή συνδέσμων σε ιστότοπους ή υποβολή περιεχομένου που θα συνιστούσε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων·
προώθηση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών ή για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό·
χορηγία, αίτηση, καμπάνια, σχέδιο ή έρευνα.
Η Elcampo IKE θα υποστηρίξει μόνο εμπορικές αναρτήσεις για τις οποίες η προσφορά που γίνεται έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Θα αφαιρέσουμε αναρτήσεις από οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες που θεωρούμε ότι είναι
ακατάλληλο.

 


Κανόνας 5:


Κρατήστε τα σχόλια σχετικά. Εάν ένα σχόλιο αφορά κάτι που δεν σχετίζεται με το αρχικό θέμα, μπορεί να αφαιρεθεί.


Κανόνας 6:


Σεβαστείτε το απόρρητο των άλλων. Δεν πρέπει να υποβάλετε εμπιστευτικές ή ιδιωτικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, εσύ
δεν πρέπει να ανεβάζεις αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email ή άλλα προσωπικά ή αναγνωρίσιμα στοιχεία επικοινωνίας
οποιουδήποτε προσώπου.


Κανόνας 7:


Τα σχόλια που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να αφαιρεθούν.


Κανόνας 8:


Διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού κατά την απόλυτη κρίση μας. Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να το κάνουμε:

επίμονη παραβίαση αυτών των κανόνων
υβριστικά σχόλια

Εάν θέλετε να συζητήσετε τη λειτουργία της ιστοσελίδας Elcampo IKE, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@elware.eu

0

Your Cart