Τελευταία ενημέρωση: 01-01-2020


Το elcampo.gr παρέχεται από την Elcampo IKE (‘εμείς’/’εμάς’/’μας’). Με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να
λάβουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών,
παρέχουμε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου («Σημείωση») για να εξηγήσουμε την προσέγγισή μας στα προσωπικά στοιχεία. Αυτή η ειδοποίηση
αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Σκοπεύουμε μόνο να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες δίκαια και με διαφάνεια, όπως απαιτείται από τη
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συγκεκριμένα, προτού
λάβουμε πληροφορίες από εσάς, (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies) σκοπεύουμε να σας ειδοποιήσουμε για αυτήν την
Ειδοποίηση, να σας ενημερώσουμε πώς σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies)
και (εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τουλάχιστον ένας από τους 5 λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 2 παρακάτω) θα
επεξεργαστούμε τις πληροφορίες μόνο εάν συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Ο GDPR ορίζει επίσης ορισμένες
«ειδικές κατηγορίες» προσωπικών πληροφοριών που θεωρούνται πιο ευαίσθητες. Αυτές οι κατηγορίες
απαιτούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, όπως εξηγείται παρακάτω.

Φυσικά, μπορείτε να περιηγηθείτε σε μέρη αυτού του ιστότοπου χωρίς να παρέχετε πληροφορίες για εσάς
και χωρίς να αποδέχεστε cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απίθανο να κατέχουμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε πληροφορία
που σχετίζεται με εσάς.

Θα ξεκινήσουμε αυτήν την Ειδοποίηση ορίζοντας τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούμε πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε με αυτόν τον πίνακα στην ενότητα 4, που συνοψίζει αυτό που σκοπεύουμε να
συλλέξουμε, ή αυτόν τον πίνακα στην ρήτρα 8.5, που συνοψίζει τη χρήση των cookies από μέρους μας. Η Ειδοποίηση εξηγεί επίσης
ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και σας λέει ορισμένα
πράγματα που θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Θα πρέπει να διαβάσετε αυτήν την Σημείωση σε συνδυασμό με τους Όρους και
Προϋποθέσεις.

Μερικές φορές, όταν παίρνετε μια νέα υπηρεσία ή προϊόν από εμάς ή συζητάτε να πάρετε μια νέα υπηρεσία ή
προϊόν, αλλά αποφασίζετε να μην το κάνετε, ίσως θέλουμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρόμοιες
υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω email ή άλλης γραπτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας
δίνουμε πάντα την ευκαιρία να αρνηθείτε να λάβετε αυτές τις περαιτέρω πληροφορίες και μπορείτε να αλλάξετε
γνώμη ανά πάσα στιγμή (opt-out) επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπως ορίζεται στην ενότητα 1.3.
Θα προσπαθήσουμε να σας υπενθυμίζουμε το δικαίωμά σας να εξαιρεθείτε σε κάθε περίπτωση που παρέχουμε τέτοιες
πληροφορίες.

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Έδρα: Άγιος Αθανάσιος, Κουρούτα, Αμαλιάδα, Ελλάδα, 27200.

1.2 info@elcampo.gr

1.3 Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) DPO Γεώργιος Δεπούντης θα καλωσορίζει την επικοινωνία από
εσάς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων και μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο +6994210952 ή μέσω ταχυδρομείου στο info@elcampo.gr

2. Όταν επιτρέπεται να συλλέγει πληροφορίες από εσάς

Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς μόνο εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις
:


2.1 Μας είπατε ξεκάθαρα ότι είστε ικανοποιημένοι που συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για συγκεκριμένο
σκοπό ή σκοπούς που θα έχουμε καθορίσει.

2.2 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης που έχουμε μαζί σας.

2.3 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το νόμο.

2.4 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου.

2.5 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

2.6 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον μας ή άλλου – αλλά σε αυτήν την περίπτωση, θα
εξισορροπήσουμε αυτά τα συμφέροντα με τα συμφέροντά σας.

3. Πώς να συναινέσετε

3.1 Στο σημείο της συλλογής των πληροφοριών, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις
πληροφορίες και ποιος από αυτούς τους σκοπούς ισχύει. Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή μας, θα σας παρέχουμε την
ευκαιρία να μας πείτε ότι είστε στην ευχάριστη θέση να παρέχετε τις πληροφορίες.

3.2 Εάν κάποια στιγμή αλλάξετε γνώμη και αποφασίσετε ότι δεν συναινείτε, ενημερώστε μας
και θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας με καθορισμένο τρόπο ή θα διαγράψουμε
τα δεδομένα σας εάν δεν υπάρχει συνεχής λόγος για την κατοχή του.

3.3 Εάν δεν συναινείτε σε μια συγκεκριμένη επεξεργασία, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος
και η υπηρεσία μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες.

Ευαίσθητες πληροφορίες

Ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών.
Ειδικότερα, μπορεί:
Κανένα

Εάν πράγματι συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1, θα διασφαλίσουμε επίσης ότι ισχύει ένας από τους
πρόσθετους λόγους επεξεργασίας που περιγράφονται στο άρθρο 9 του GDPR.

5. Πληροφορίες που αναμένουμε να συλλέξουμε από εσάς

5.1 Οραματιζόμαστε να ζητάμε από εσάς τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:
Τύπος πληροφοριών
Σκοπός και σχετικές λεπτομέρειες
Αιτιολόγηση
Όνομα
Ζητάμε να δοθεί απόδειξη για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
Ειδικές κατηγορίες:
Ποινικά δεδομένα:
Νόμιμη βάση:
• Είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση μιας συμβόλαιο μαζί
σας.
Αιτιολόγηση για ειδικές
κατηγορίες:
αιτιολόγηση εγκληματικών δεδομένων:

5.2 Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των
εξής:

5.2.1 Από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε μια υπηρεσία ή προϊόν από εμάς, στην οποία περίπτωση αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ημερομηνία γέννησης, τον τρόπο πληρωμής για το προϊόν ή την υπηρεσία και τα τραπεζικά σας στοιχεία.

5.2.2 Από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για ένα ερώτημα ή ως απάντηση σε μια επικοινωνία από εμάς, στην
οποία περίπτωση, αυτό μπορεί να μας πει κάτι για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

5.2.3 Από έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο κοινό, όπως ο εκλογικός κατάλογος.

5.2.4 Από τρίτα μέρη στα οποία έχετε παράσχει πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας να τις διαβιβάσετε σε
άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα – όταν λάβουμε τέτοιες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο
δυνατό.

5.3 Εάν αρνηθείτε να παράσχετε τις πληροφορίες που ζητήσατε, τότε εάν αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για μια υπηρεσία
που σας παρέχουμε, μπορεί να χρειαστεί να σταματήσουμε την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

5.4 Κατά τη στιγμή της συλλογής πληροφοριών, με όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιείται, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε
και να σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, καθώς και
εάν σκοπεύουμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον ή να στείλουμε εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Εάν σε κάποιο σημείο πιστεύετε ότι σας έχω προσκαλέσει να παράσχετε πληροφορίες χωρίς να εξηγήσετε
γιατί, μη διστάσετε να αντιταχθείτε και να ζητήσετε τους λόγους μας.

6. Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

6.1 Η προστασία των δεδομένων, το απόρρητο και η ασφάλεια είναι σημαντικά για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας
στοιχεία μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν θα διατηρήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες περισσότερο από όσο είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα τέτοιων σκοπών. έχουμε επίσης
υποδείξει παρακάτω ποια αιτιολόγηση GDPR ισχύει. Ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της
κάθε περίπτωσης. Κατά τη στιγμή της συλλογής, θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες και μπορείτε πάντα να ζητάτε
περισσότερες πληροφορίες από εμάς.

6.1.1 Για να μας βοηθήσετε να σας αναγνωρίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Αυτό κανονικά θα είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση του συμβολαίου μας.

6.1.2 Για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε λογαριασμούς, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα μπορούσατε να έχετε από εμάς ή
επιλεγμένους συνεργάτες κατά καιρούς. μπορούμε να το κάνουμε αυτό με αυτόματα μέσα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης,
το οποίο χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει ή/και οποιεσδήποτε πληροφορίες διατηρούμε για εσάς και
προσωπικές πληροφορίες από τρίτους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων αναφοράς πιστώσεων). θα
χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για αυτόν τον σκοπό μόνο εάν συμφωνείτε με αυτό.

6.1.3 Για να μας βοηθήσετε να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτιωμένη διαχείριση τυχόν λογαριασμών,
υπηρεσιών και προϊόντων που έχουμε παράσχει στο παρελθόν, παρέχετε τώρα ή θα παρέχουμε ή ενδέχεται να παρέχουμε στο μέλλον.
Αυτό θα είναι συχνά απαραίτητο, αλλά μερικές φορές δεν θα απαιτούνται βελτιώσεις, οπότε
θα ρωτήσουμε εάν συμφωνείτε.

6.1.4 Για να μας επιτρέψει να πραγματοποιούμε ανάλυση μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ πελατών (συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών συναλλαγών), να διεξάγουμε έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στατιστικών και δοκιμών πληροφοριών.
Αυτό μερικές φορές απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά μερικές φορές θα εξαιρείται ως έρευνα αγοράς.

6.1.5 Συμβολή στην πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας. Αυτό θα γίνει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις
όταν το κρίνουμε απαραίτητο ή το απαιτεί ο νόμος.

6.1.6 Για να μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με γραπτά ηλεκτρονικά μέσα (όπως email, μηνύματα κειμένου ή
μηνύματα πολυμέσων) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε από εμάς όπου:

6.1.6.1 αυτά τα προϊόντα είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει από εμάς,

6.1.6.2 σας δίνεται η ευκαιρία να εξαιρεθείτε από την επικοινωνία μαζί μας τη στιγμή που τα προσωπικά σας
στοιχεία συλλέγονταν αρχικά από εμάς και τη στιγμή της επακόλουθης επικοινωνίας μας μαζί
σας, και

6.1.6.3 δεν έχετε επιλέξει να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας.

6.1.7 Για να μας επιτρέψετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αλληλογραφίας, email, τηλεφώνου, επίσκεψης, μηνυμάτων κειμένου ή
πολυμέσων) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε από εμάς και επιλεγμένους συνεργάτες, όπου
έχετε ρητά συναινέσει να το κάνουμε.

6.1.8 Για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με το πρόγραμμα παροχών μέλους στο πλαίσιο του οποίου, ως μέρος των
πλεονεκτημάτων συνδρομής σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες συνδρομής και λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις και τις προσφορές
που διαπραγματευόμαστε κατά καιρούς για λογαριασμό των μελών μας. θα το κάνουμε μόνο εάν μας έχετε πει ότι
θα θέλατε αυτό το όφελος.

6.1.9 Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις επικοινωνίες μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών συνομιλιών και
email) για διασφάλιση ποιότητας και συμμόρφωση.

6.1.9.1 Πριν το κάνετε αυτό, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τις προθέσεις μας και για τον συγκεκριμένο σκοπό
της ηχογράφησης. Μερικές φορές τέτοιες ηχογραφήσεις θα είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
Εναλλακτικά, μερικές φορές η ηχογράφηση θα είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον μας, αλλά σε αυτήν την περίπτωση
θα ηχογραφήσουμε την κλήση μόνο εάν το ενδιαφέρον μας υπερβαίνει το δικό σας. Αυτό θα εξαρτηθεί από όλες τις περιστάσεις,
ιδίως από τη σημασία των πληροφοριών και από το αν μπορούμε να λάβουμε τις πληροφορίες με άλλο
τρόπο που να είναι λιγότερο παρεμβατικός.

6.1.9.2 Εάν πιστεύουμε ότι η ηχογράφηση θα ήταν χρήσιμη για εμάς αλλά ότι δεν είναι απαραίτητο, θα ρωτήσουμε εάν
συναινείτε στην ηχογράφηση και θα σας παρέχουμε μια επιλογή για να μας πείτε ότι συναινείτε. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, εάν δεν συναινέσετε, η κλήση είτε θα τερματιστεί αυτόματα είτε δεν θα ηχογραφηθεί.

6.1.10 Όταν απαιτείται από το νόμο, θα ελέγξουμε τα στοιχεία σας με τις υπηρεσίες πρόληψης απάτης. Εάν
παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και υποπτευόμαστε απάτη, σκοπεύουμε να το καταγράψουμε.

6.2 Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος εκτός από την παρούσα Ειδοποίηση, και
ιδίως σε αυτές τις περιπτώσεις:

6.2.1 Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (όπου θα είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
). Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχουμε πάντα μια σύμβαση με τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, όπως ορίζεται στον
GDPR. Αυτή η σύμβαση προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς ως προς τον τρόπο λειτουργίας του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων, ώστε
να είστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται στον ίδιο βαθμό όπως προβλέπεται στην παρούσα Ειδοποίηση.

6.2.2 Μερικές φορές, μπορεί να είναι απαραίτητο να μοιράζεστε δεδομένα με άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Πριν το κάνετε αυτό
θα σας το λέμε πάντα. Λάβετε υπόψη ότι εάν λάβουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτο μέρος, τότε το συντομότερο
δυνατό στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε. αυτό απαιτείται από τον GDPR.

6.2.3 Εναλλακτικά, μερικές φορές μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι προς το συμφέρον σας να στείλετε τις πληροφορίες σας
σε τρίτους. Εάν συμβαίνει αυτό, θα ρωτάμε πάντα εάν συμφωνείτε πριν από την αποστολή.

6.3 Όταν μας δίνετε προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό κάποιου άλλου, επιβεβαιώνετε ότι του έχετε
παράσχει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα Ειδοποίηση και ότι δεν έχουν αντιταχθεί σε τέτοια χρήση
των προσωπικών τους στοιχείων.

6.4 Σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που συνάπτουμε μαζί σας:

6.4.1 Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς ελέγχους όταν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

6.4.2 Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν ή περισσότερους ελέγχους πρόληψης απάτης με αδειοδοτημένες
υπηρεσίες πρόληψης απάτης.

6.4.3 Εμείς και αυτοί μπορεί να κρατάμε αρχείο της αναζήτησης. Οι πληροφορίες που διατηρούνται για εσάς από αυτές τις υπηρεσίες
ενδέχεται να συνδέονται με αρχεία που σχετίζονται με άλλα άτομα που ζουν στην ίδια διεύθυνση με τα οποία είστε
οικονομικά συνδεδεμένοι. Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη σε
ελέγχους πιστώσεων και αποτροπής απάτης. Οι πληροφορίες από την εφαρμογή του λογαριασμού σας και τα στοιχεία πληρωμής θα καταγράφονται σε μία
ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες. Μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλους οργανισμούς για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων πίστωσης και
ασφάλισης σχετικά με τα μέλη του νοικοκυριού σας με τα οποία είστε οικονομικά συνδεδεμένοι και για
την είσπραξη χρεών και την πρόληψη απάτης. Αυτό περιλαμβάνει εκείνους που έχουν μετακομίσει σπίτι και που
έχασαν πληρωμές.

6.4.4 Εάν μας παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και υποπτευόμαστε απάτη, θα τις καταγράψουμε
και ενδέχεται να τις μοιραστούμε με άλλα άτομα και οργανισμούς. Εμείς και άλλοι πιστωτικοί και ασφαλιστικοί
οργανισμοί, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.

6.4.5 Εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες για τα πιστωτικά γραφεία και τα γραφεία πρόληψης απάτης από τα οποία
λαμβάνουμε και με τα οποία καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, παρακαλούμε γράψτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας,
όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.3.

6.4.6 Ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες πληρωμής και παράδοσης που παρέχονται από εσάς κατά τη
διαδικασία παραγγελίας για να λάβουμε εξουσιοδότηση από την τράπεζά σας ή από το PayPal.

6.5 Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε άλλα άτομα και οργανισμούς να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

6.5.1 Εάν εμείς, ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, αποκτηθούν ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης από
τρίτο μέρος, οπότε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για τους πελάτες μας, θα είναι ένα από τα
μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

6.5.2 Εάν μας ζητήθηκε νόμιμα να παράσχουμε πληροφορίες για νομικούς ή ρυθμιστικούς σκοπούς ή
ως μέρος νομικών διαδικασιών ή μελλοντικών νομικών διαδικασιών.

6.5.3 Ενδέχεται να προσλάβουμε εταιρείες και ιδιώτες για να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας και ενδέχεται να
αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτά τα μέρη για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, για παράδειγμα, για την
εκτέλεση παραγγελιών, την παράδοση πακέτων, την αποστολή ταχυδρομικής αλληλογραφίας και email, την αφαίρεση επαναλαμβανόμενες πληροφορίες
από λίστες πελατών, ανάλυση δεδομένων, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ, παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης και
συνδέσμων (συμπεριλαμβανομένων καταχωρίσεων επί πληρωμή και συνδέσμων), επεξεργασία πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα και παροχή
εξυπηρέτησης πελατών. Αυστηρές συμβατικές διατάξεις θα δεσμεύουν αυτά τα μέρη μαζί μας και θα έχουν
πρόσβαση μόνο στις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους και δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε
άλλο σκοπό. Επιπλέον, πρέπει να επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση και όπως
επιτρέπεται από τον GDPR. Κατά καιρούς, αυτά τα άλλα άτομα και οι οργανισμοί στους οποίους μπορούμε να
διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. θα λάβουμε όλα τα
εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα
Ειδοποίηση και τον GDPR.

7. Προστασία πληροφοριών

7.1 Έχουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.2 Εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη μετάδοση χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure
Sockets Layer (SSL) για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών που εισάγετε.

7.3 Αποκαλύπτουμε μόνο τα τελευταία πέντε ψηφία των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας κατά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας. Φυσικά
, x διαβιβάζουμε ολόκληρο τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας στην κατάλληλη εταιρεία πιστωτικής κάρτας κατά
την επεξεργασία της παραγγελίας.

7.4 Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις σε σχέση με τη συλλογή,
αποθήκευση και αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων πελάτη. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας
σημαίνουν ότι ενδέχεται περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας προτού σας αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες
.

7.5 Πρέπει να προστατεύεστε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής σας και στον υπολογιστή σας. Φροντίστε
να αποσυνδεθείτε όταν ολοκληρώσετε τη χρήση ενός κοινόχρηστου υπολογιστή.

7.6 Η νόμιμη βάση συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι Είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να εκπληρώσετε μια σύμβαση με
το άτομο.

8. Το διαδίκτυο

8.1 Εάν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, ενδέχεται να σας στέλνουμε περιστασιακά email σχετικά με τις υπηρεσίες
και τα προϊόντα μας. Όταν μας δίνετε για πρώτη φορά προσωπικές πληροφορίες μέσω του ιστότοπου, θα
σας δίνουμε κανονικά την ευκαιρία να πείτε εάν προτιμάτε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email. Μπορείτε
επίσης να μας στείλετε ένα email (στη διεύθυνση που ορίζεται παρακάτω) ανά πάσα στιγμή, εάν αλλάξετε γνώμη.

8.2 Να θυμάστε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως τα email και τα μηνύματα web
(μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ιστότοπου), δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν είναι κρυπτογραφημένες. Οι επικοινωνίες σας μπορεί να περάσουν
από πολλές χώρες πριν παραδοθούν – αυτή είναι η φύση του Διαδικτύου. Δεν μπορούμε να
δεχθούμε ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών που είναι πέρα από τον
έλεγχό μας. Εξαιρούμε κάθε ευθύνη για απώλεια που μπορεί να υποστείτε κατά την αλληλεπίδραση με αυτήν τη διαφήμιση τρίτων ή τη χρήση αυτών των ιστοτόπων τρίτων, εκτός εάν έχετε συναινέσει σύμφωνα με αυτήν τη σημείωση απορρήτου.

9. Cookies και άλλη τεχνολογία παρακολούθησης διαδικτύου

9.1 Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, θέλουμε να τις κάνουμε εύκολες, χρήσιμες και αξιόπιστες. Αυτό μερικές φορές
περιλαμβάνει την τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων πληροφοριών στον υπολογιστή σας, οι οποίες μας αποστέλλονται αργότερα σε εμάς
. Αυτά ονομάζονται «cookies». Αυτά τα cookies παρατίθενται στον πίνακα στην ενότητα 9.5. Ορισμένοι ιστότοποι
δεν χρησιμοποιούν cookie, αλλά χρησιμοποιούν σχετική τεχνολογία για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπου, όπως
JavaScript, web beacons (γνωστά και ως ετικέτες ενεργειών ή gif με ένα εικονοστοιχείο) και άλλες τεχνολογίες για
τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών τους και την εξατομίκευση διαφημιστικό περιεχόμενο. Μπορεί να βρεθούν πολλά cookies
σε ένα μόνο αρχείο, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

9.2 Όπου ισχύει, αυτή η ενότητα της Ειδοποίησης σχετίζεται επίσης με αυτήν την τεχνολογία, αλλά ο όρος «cookie»
χρησιμοποιείται παντού.

9.3 Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς, ενώ άλλα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών για εσάς, για παράδειγμα μέσω:

9.3.1 Επιτρέπει την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ σελίδων

9.3.2 Ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας για την αναγνώριση του υπολογιστή σας, ώστε να μην χρειάζεται να δίνετε τις ίδιες πληροφορίες κατά τη
διάρκεια μιας εργασίας

9.3.3 Αναγνώριση ότι έχετε ήδη δώσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επομένως δεν χρειάζεται να τα εισάγετε
για κάθε ιστοσελίδα που ζητείται

9.3.4 μέτρηση πόσων ατόμων χρησιμοποιούν υπηρεσίες, ώστε να είναι ευκολότερες στη χρήση και ότι
υπάρχει αρκετή χωρητικότητα για να διασφαλιστεί ότι είναι γρήγορες

9.4 Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε: www.allaboutcookies.org,
www.youronlinechoices.eu ή www.google.com/policies/technologies/cookies/

9.5 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μπορείτε να βρείτε όλα τα χρησιμοποιημένα cookies στον ηλεκτρονικό έλεγχο cookies του μυρμηγκιού ή να μας στείλετε email για να σας στείλουμε μια αναφορά.

9.6 Κατηγορίες cookies μπορείτε να βρείτε στον οδηγό Cookie ICO UK .

9.7 Όπως και με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, θα εργαστούμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των
πληροφοριών σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL) για την κρυπτογράφηση των
πληροφοριών που εισάγετε.

9.8 Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις τρίτων και συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. δεν
παρέχουμε προσωπικά αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία πελατών σε αυτούς τους διαφημιστές
τρίτων ή σε ιστότοπους τρίτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχετε συναινέσει βάσει αυτής της σημείωσης απορρήτου, ωστόσο όσον αφορά τα
cookies, ανατρέξτε στην παραπάνω ρήτρα Cookies και άλλη τεχνολογία παρακολούθησης διαδικτύου.

10. Περαιτέρω πληροφορίες

10.1 Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Ειδοποίηση, παρακαλούμε γράψτε στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.3.

10.2 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε αυτήν την Ειδοποίηση περιστασιακά, για παράδειγμα, εάν αλλάξουμε τα
cookies που χρησιμοποιούμε. Εάν το κάνουμε αυτό, θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση στον ιστότοπο. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε για την αλλαγή, αλλά είναι επίσης δική σας ευθύνη να ελέγχετε
τακτικά για να προσδιορίζετε εάν αυτή η Ειδοποίηση έχει αλλάξει.

10.3 Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο αυτής της Ειδοποίησης γράφοντας στην παραπάνω διεύθυνση ή στέλνοντας email στο
info@elcampo.gr. Αυτή η ειδοποίηση ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για άτομα. Δεν
ισχύει για πληροφορίες που διατηρούμε για εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

10.4 Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να το κάνετε
στέλνοντάς μας email στο info@elcampo.gr ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Συνήθως δεν υπάρχει
χρέωση για ένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο, εάν το αίτημα είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, ενδέχεται να ζητήσουμε
χρέωση ή να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα προσωπικά στοιχεία που
διατηρούμε για εσάς σε άλλον ελεγκτή.

10.5 Στόχος μας είναι να διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Εάν
μας πείτε ότι διατηρούμε ανακριβείς ή ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, θα
τις τροποποιήσουμε, συμπληρώσουμε ή διαγράψουμε αμέσως αναλόγως. Παρακαλούμε στείλτε μας email στο info@elcampo.gr ή γράψτε μας στην
παραπάνω διεύθυνση για να ενημερώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο
Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών εάν δεν το κάνουμε αυτό.

10.6 Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, εάν βασιστήκαμε στη
συγκατάθεσή σας για την κατοχή αυτών των πληροφοριών ή εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας email
στο info@elcampo.gr ή γράφοντάς μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

10.7 Θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων σας προστασίας δεδομένων.

Ανακοινώσεις «ακριβώς την ώρα».

Σημείωση απορρήτου σχετικά με τις απαραίτητες πληροφορίες

Ζητήσαμε προσωπικά στοιχεία από εσάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για έναν από τους
λόγους που καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πλήρη ειδοποίηση απορρήτου στο elcampo.gr/privacy.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) τηλεφωνικά στο
+6994210952 ή μέσω ταχυδρομείου στο info@elcampo.gr

0

Your Cart